Ogłoszone nabory z efrr

25 mar Ogłoszone nabory z efrr

Informujemy, iż w dniu 22.03.2019 r. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR na operacje z zakresu:

  • typ projektu nr 7:  Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
    – nabór nr 3/2019/EFRR.
  • typ projektu nr 8:  Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
    – nabór nr 4/2019/EFRR.
  • typ projektu nr 9:  Rewitalizacja małej skali  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – nabór nr 5/2019/EFRR.

 

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce EFRR/ Konkursy

Podmioty zainteresowane serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.