Komunikat !

16 maj NABÓR NR 3/2022/PROW – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informujemy, iż w dniu 16.05.2022 r. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR na operacje z zakresu: Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie...

Czytaj więcej

12 kw. Szkolenie Grantobiorców

W dniu 11.04.2022 r. zorganizowaliśmy szkolenie Grantobiorcom, którzy podpisali umowy w ramach konkursu nr 1/2021/G oraz 2/2021/G dotyczące prawidłowej realizacji i rozliczenia zadania grantowego realizowanego w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata...

Czytaj więcej

05 kw. INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” informuje, że posiedzenie Rady dotyczące oceny projektów złożonych w ramach naboru nr 2/2022/PROW na operacje z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014-2020 odbędzie się w dniu 14.04.2022 o godz. 12:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, ul. Parkowa 3....

Czytaj więcej

01 kw. Szkolenie z zakresu zasad realizacji i rozliczania grantów

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” organizuje szkolenie z zakresu zasad realizacji i rozliczania grantów w ramach projektów grantowych „Wsparcie inicjatyw służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego LGD Puszcza Białowieska” oraz „Wsparcie inicjatyw służących promocji obszaru LGD Puszcza Białowieska”. Szkolenie odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2022 roku w...

Czytaj więcej