Kolejna umowa z RPO podpisana

07 mar Kolejna umowa z RPO podpisana

W ubiegłym tygodniu  zostały podpisane umowy na realizację projektów w ramach konkursów organizowanych przez lokalne grupy działania. W związku z tym fundusze z programu regionalnego powędrowały m.in do regionu objętego naszym działaniem. W ramach konkursu zorganizowanego przez LGD "Puszcza Białowieska" Lokalna Organizacja Turystyczna "Region Puszczy Białowieskiej"  otrzymała wsparcie...

Czytaj więcej

05 mar Przypomnienie o konsultacjach

Przypominamy o konsultacjach społecznych, które odbędą się 8 marca 2018 roku o godzinie 9.30 w sali nr 12 Urzędu Miejskiego w Hajnówce. Konsultacje będą dotyczyć aktualizacji  Lokalnej Strategi Rozwoju, Lokalnych Kryteriów Wyboru i Regulaminu Rady (link: http://rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl/index.php/2018/02/16/aktualizacja-lokalnej-strategii-rozwoju-lokalnych-kryterow-wyboru-i-regulaminu-rady/ ).  ...

Czytaj więcej

02 mar zaproszenie na SPOTKANIe INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE W RAMACH EFRR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”  zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe z zakresu: - typu projektu nr 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego, - typu projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, - typu projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6...

Czytaj więcej

27 lut Zakończenie naboru NR 13/2018/EFRR

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 lutego 2018 r. zakończyła się procedura naboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 13/2018/EFRR z zakresu: typ projektu nr 7:  Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.   Do...

Czytaj więcej

16 lut AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU, lokalnych kryteriów wyboru i regulaminu rady

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014-2020 (LSR), Lokalnych Kryteriów Wyboru i Regulaminu Rady, Zarząd Stowarzyszenia LGD "Puszcza Białowieska" zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian. Zakres proponowanych zmian oraz aktualna LSR wraz z załącznikami, w tym również lokalne...

Czytaj więcej

07 lut WARSZTAT REFLEKSYJNY 2018

W terminie 2 lutego 2018 roku odbył się warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" W warsztacie refleksyjnym wzięli udział członkowie rady, zarządu i komisji rewizyjnej oraz pracownicy biura. Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i aktywny udział.
Czytaj więcej

07 lut SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE W RAMACH EFRR

  W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno szkoleniowe w zakresie możliwości otrzymania wsparcia w ramach projektów realizowanych z EFRR. W celu zapewnienia większej dostępności w uczestnictwie...

Czytaj więcej