ZAPROSZENIE NA WARSZTAT REFLEKSYJNY

12 lut ZAPROSZENIE NA WARSZTAT REFLEKSYJNY

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia, Członków Rady, Beneficjentów oraz Mieszkańców obszaru LGD PB na WARSZTAT REFLEKSYJNY będący elementem ewaluacji wewnętrznej

Lokalnej Strategii Rozwoju, którego celem będzie analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

 

Termin : 19 luty 2024

Godzina: 9.00

Miejsce: Biuro LGD PB, ul. Parkowa 3 w Hajnówce

 

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 16.02.2024 telefonicznie  (782 770 711) lub mailowo biuro@lgd-puszcza-bialowieska