Pierwsze umowy z beneficjentami PROW 2014-2020 podpisane!

12 wrz Pierwsze umowy z beneficjentami PROW 2014-2020 podpisane!

Miło nam poinformować, iż w dniu 8 września 2017 roku zostały podpisane pierwsze umowy o dofinansowanie projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska.

Dwóch beneficjentów z obszaru naszego LGD podpisało z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Poniżej przedstawiamy dane projektów, na realizację których podpisano umowy:

1. Wnioskodawca: Maria Sapiołko Dwór Bartnika

Tytuł operacji: Zdrowotne(uloterapia) i aktywne formy wypoczynku, poszerzenie działalności turystycznej i usługowej

Kwota dofinansowania: 99 194,00 zł.

2. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Klekociaki 

Tytuł operacji: Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w postaci siłowni zewnętrznej i rozbudowy placu zabaw w Gminie Boćki

Kwota dofinansowania: 96 800,00 zł.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którym udało się szczęśliwie przejść niełatwą drogę od złożenia wniosku, aż do momentu podpisania umowy na realizację operacji. Kolejni wnioskodawcy czekają już na swoje umowy. Będziemy na bieżąco informować o przyznanych dotacjach.

21462905_10212537354140278_4782768150081742027_n 21462711_10212537351420210_4908273564458487341_n 21462789_10212537353460261_109463344138701527_n 21430065_10212537354060276_4681924168518634991_n