Podpisanie umów o powierzenie grantu

26 kw. Podpisanie umów o powierzenie grantu

W dniach 6, 7, 8, 11 i 12 kwietnia 2022r. w biurze LGD odbyło się podpisanie umów o powierzenie grantu.

Umowy podpisali:

• Narewka Kultur i Pokoleń
• Towarzystwo Przyjaciół Białowieży
• Fundacja Futurum
• Stowarzyszenie Chór Harmoń
• Ochotnicza Straż Pożarna w Kleszczelach
• Koło Gospodyń Wiejskich” Sąsiedzi z Kolonii Boćki”
• Stowarzyszenie „KLEKOCIAKI”
• Gminny Ośrodek Kultury w Orli
• Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej
• Gminny Ośrodek Kultury w Narewce
• Stowarzyszenie Łuka Nad Narwią – ocalić od zapomnienia
• Fundacja „Dwór i Ogrody w Orli”
• Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej
• Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia.

 

Podpisane umowy dotyczyły dwóch projektów grantowych:

I. Projekt grantowy pt. „Wsparcie inicjatyw służących promocji obszaru LGD Puszcza Białowieska” ma na celu promocję obszaru LGD „PB” poprzez organizację wydarzeń promocyjnych oraz wydanie publikacji kultywujących tradycje, folklor oraz dorobek kulturowy i historyczny obszaru. Wartość dofinansowania – 118 961,00 zł.

Projekt obejmuje realizację 5 zadań:
 1. Fundacja „Dwór i Ogrody w Orli” zrealizuje zadanie pn. „Odkrywamy historię Orli”. Celem zadania jest Promocja oraz wzbogacenie oferty turystycznej miejscowości Orla poprzez odkrycie i odtworzenie jej historii. Całkowita wartość zadania – 21 519 zł, wartość grantu – 20 227 zł.
 2. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej zrealizuje zadanie pn. „LUDZIE I WYDARZENIA Kleszczele 1991-2021”. Celem zadania jest wzrost wiedzy o historii Kleszczel wśród mieszkańców obszaru LGD Puszcza Białowieska poprzez wydanie publikacji. Całkowita wartość zadania – 28 000 zł, wartość grantu – 25 000 zł.
 3. Narewka Kultur i Pokoleń zrealizuje zadanie pn. „Wydanie albumu pt. „Narewka”. Celem zadania jest promocja i zwiększenie rozpoznawalności Gminy Narewka poprzez wydanie albumu promocyjnego. Całkowita wartość zadania – 28 600 zł, wartość grantu – 25 000 zł.
 4. Gminny Ośrodek Kultury w Narewce zrealizuje zadanie pn. „Narewka wczoraj i dziś”. Celem zadania jest promocja obszaru Gminy Narewka poprzez organizację wydarzeń oraz wydawnictw materiałów promocyjnych dedykowanych kulturze materialnej i duchowej regionu. Całkowita wartość zadania – 27 077 zł, wartość grantu – 23 777 zł.
 5. Stowarzyszenie Chór HARMOŃ zrealizuje zadanie pn. „Promocja dziedzictwa kulturowego obszaru LGD „PB”. Celem zadania jest kultywowanie i promocja dziedzictwa kulturowego obszaru LGD „PB” poprzez wydanie płyty z kolędami oraz organizacje wydarzenia promującego bogate tradycje i folklor regionu. Całkowita wartość zadania – 26 457 zł, wartość grantu – 26 457 zł.

 

II. Projekt grantowy pt. „Wsparcie inicjatyw służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego LGD Puszcza Białowieska” ma na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez doposażenie lokalnych zespołów, organizacje wydarzeń oraz wydanie publikacji kultywujących tradycje, folklor i dorobek kulturowy obszaru LGD „Puszcza Białowieska”. Wartość dofinansowania – 249 897,00 zł.

Projekt obejmuje realizację 11 zadań:

 1. Fundacja Na Rzecz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci Oraz Integracji Społecznej FUTURUM zrealizuje zadanie pn. „Pokuci – podtrzymywanie tradycji aranżacji świętych kątów w wiejskich chatach na terenie LGD „Puszcza Białowieska”. Celem zadania jest wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu pisania ikon oraz aranżacji świętych kątów wśród 70 mieszkańców Gminy Orla oraz Gminy Czyże. Całkowita wartość zadania – 28 200 zł, wartość grantu – 25 000 zł.
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Kleszczelach zrealizuje zadanie pn. ” 150-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczelach”. Celem zadania jest zachowanie dziedzictwa lokalnego miejscowości oraz wzrost wiedzy mieszkańców i odwiedzających na temat historii i tradycji Ochotniczej Straży Pożarnej Kleszczele wśród grupy 150 osób. Całkowita wartość zadania – 30 923 zł, wartość grantu – 25 000 zł.
 3. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej zrealizuje zadanie pn. ” Akademia tradycji”. Celem zadania jest zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez organizację cyklu warsztatów rzemieślniczych, kulinarnych oraz muzycznych. Całkowita wartość zadania – 28 500 zł, wartość grantu – 25 000 zł.
 4. Stowarzyszenie Chór HARMOŃ zrealizuje zadanie pn. „Etnodizajn, czyli tradycyjne wzory w nowoczesnych projektach”. Celem zadania jest zachowanie i kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów regionalnych dla chóru HARMOŃ z Łosinki. Całkowita wartość zadania – 25 892 zł, wartość grantu – 24 534 zł.
 5. Koło Gospodyń Wiejskich” Sąsiedzi” z Kolonii Boćki zrealizuje zadanie pn. „Dziedzictwo i tradycje kulturalne mieszkańców Kolonii Boćki”. Celem zadania jest wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu tradycji i wartości kulturowych w Gminie Boćki. Całkowita wartość zadania – 25 000 zł, wartość grantu – 22 000 zł.
 6. Stowarzyszenie „KLEKOCIAKI” zrealizuje zadanie pn. „60 lat naszej tradycji”. Celem zadania zachowanie i upowszechnianie folkloru, tradycji i wartości kulturowych obszaru LGD PB. Całkowita wartość zadania – 28 000 zł, wartość grantu – 25 000 zł.
 7. Gminny Ośrodek Kultury w Narewce zrealizuje zadanie pn. „Usłyszeć Narewkę? Naturalnie!”. Celem zadania jest zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez nagranie i wydanie trzech płyt audio zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych działających na terenie Gminy Narewka. Całkowita wartość zadania – 27 700 zł, wartość grantu – 24 900 zł.
 8. Stowarzyszenie Łuka Nad Narwią – ocalić od zapomnienia zrealizuje zadanie pn. „Historie z przeszłości – wieś Łuka w dokumencie i fotografii”. Celem zadania jest ocalenie od zapomnienia kulturowości i dziedzictwa niematerialnego nieistniejącej wsi Łuka wśród mieszkańców obszaru LGD Puszcza Białowieska. Całkowita wartość zadania – 28 200 zł, wartość grantu – 12 074 zł.
 9. Towarzystwo Przyjaciół Białowieży zrealizuje zadanie pn. „Wyposażenie zespołu folklorystycznego Ruczajok z Białowieży w zaplecze techniczne w postaci instrumentu oraz kompletu strojów ludowych”. Celem zadania jest promocja i kultywowanie tradycji lokalnych poprzez zakup strojów oraz instrumentu dla zespołu folklorystycznego Ruczajok z Białowieży. Całkowita wartość zadania – 27 500 zł, wartość grantu – 25 000 zł.
 10. Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia zrealizuje zadanie pn. „Warsztaty kulturowe sposobem na zachowanie dziedzictwa lokalnego regionu Puszcza Białowieska”. Celem zadania jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie tradycyjnego rzemiosła wśród 120 mieszkańców obszaru LGD Puszcza Białowieska. Całkowita wartość zadania – 27 981 zł, wartość grantu – 25 000 zł.
 11. Gminny Ośrodek Kultury w Orli zrealizuje zadanie pn. „Uczyć się aby być”. Celem zadania jest wzmocnienie lokalnej tożsamości kulturowej oraz upamiętnienie i przybliżenie dziedzictwa kulturowego w gminie Orla wśród 20 mieszkańców. Całkowita wartość zadania – 17 970 zł, wartość grantu – 16 389 zł.

 

Termin realizacji zadań w ramach obydwu projektów grantowych to: maj – wrzesień 2022.

Projekty realizowane są w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Grantobiorcom gratulujemy i życzymy pomyślnej realizacji zadań😃

Narewka Kultur i Pokoleń

Fundacja FUTURUM

Towarzystwo Przyjaciół Białowieży

Stowarzyszenie „Chór HARMOŃ”

Ochotnicza Straż Pożarna w Kleszczelach

Koło Gospodyń Wiejskich” Sąsiedzi z Kolonii Boćki”

Stowarzyszenie „KLEKOCIAKI”

Gminny Ośrodek Kultury w Orli

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej

Gminny Ośrodek Kultury w Narewce

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej

Stowarzyszenie Łuka Nad Narwią – ocalić od zapomnienia

Fundacja „Dwór i Ogrody w Orli”

Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia