”Produkt lokalny a zasady funkcjonowania inkubatorów kuchennych” – wyjazd studyjny

08 sie ”Produkt lokalny a zasady funkcjonowania inkubatorów kuchennych” – wyjazd studyjny

”Produkt lokalny a zasady funkcjonowania inkubatorów kuchennych” – wyjazd studyjny

Podlaska Izba Rolnicza rozpoczyna projekt pn. ”Produkt lokalny a zasady funkcjonowania inkubatorów kuchennych – wyjazd studyjny” realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019. Projekt realizowany jest  w partnerstwie z Kółkiem Rolniczym w Orli oraz Lokalną Grupą Działania „Puszcza Białowieska” w Hajnówce.

Celem operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Związane jest to z poznaniem uwarunkowań formalno-prawnych i zastosowanych w praktyce rozwiązań organizacyjno-prawnych, dotyczących funkcjonowania inkubatorów kuchennych w środowiskach lokalnych.

W dniach 10-13.09.2018 r. organizowany będzie wyjazd studyjny do Stowarzyszenia „Produkt Lokalny Nad Białą Przemszą” w miejscowości Małachowo Szemborowice (gm. Witkowo) oraz działającego w ramach Ośrodka Edukacji na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości i Produktu Lokalnego (gm. Stryszów) prowadzonego przez LGD „Gościńca 4 Żywiołów” w Zakrzowie gdzie w praktyce funkcjonują swoiste inkubatory kuchenne umożliwiające miejscowym rolnikom przetwarzanie żywności i wprowadzanie jej do obrotu zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem żywnościowym.

W ramach projektu przekazane będą uczestnikom materiały szkoleniowe w formie broszury dotyczącej inkubatorów kuchennych.

Udział w wyjeździe jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Osoby chętne do udziału powinny złożyć formularz zgłoszeniowy – e-lgd-puszcza-bialowieska.pl/…/formularz_zgloszeniowy.doc

– w biurze Podlaskiej Izby Rolniczej w Porosłach (ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz) lub siedzibie Kółka Rolniczego w Orli (ul. 1-go Maja 38) lub siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Puszcza-Białowieska” w Hajnówce (ul. Parkowa 3, 17-200  Hajnówka).

Decyduje termin złożenia poprawnie wypełnionego formularza. Na zgłoszenia czekamy do 31.08.2018 r.

W razie pytań dotyczących wydarzenia prosimy o kontakt z podmiotem odpowiedzialnym – w biurze Podlaskiej Izby Rolniczej w Porosłach (ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz).

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzania strony internetowej http://ksow.pl.

foto do projektów partnerskich