Projekt grantowy pt. „Wsparcie inicjatyw służących promocji obszaru LGD Puszcza Białowieska”

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” informuje, iż zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00988-6935-UM1021473/21 z dnia 29.03.2022r. realizuje operację pt. „Wsparcie inicjatyw służących promocji obszaru LGD Puszcza Białowieska”.

 

Projekt ma na celu promocję obszaru LGD „PB” poprzez organizację wydarzeń promocyjnych oraz wydanie publikacji kultywujących tradycje, folklor oraz dorobek kulturowy i historyczny obszaru. Wartość dofinansowania – 118 961,00 zł.

 

Projekt obejmuje realizację 5 zadań:
  1. Fundacja „Dwór i Ogrody w Orli” zrealizuje zadanie pn. „Odkrywamy historię Orli”. Celem zadania jest Promocja oraz wzbogacenie oferty turystycznej miejscowości Orla poprzez odkrycie i odtworzenie jej historii. Całkowita wartość zadania – 21 519 zł, wartość grantu – 20 227 zł.
  2. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej zrealizuje zadanie pn. „LUDZIE I WYDARZENIA Kleszczele 1991-2021”. Celem zadania jest wzrost wiedzy o historii Kleszczel wśród mieszkańców obszaru LGD Puszcza Białowieska poprzez wydanie publikacji. Całkowita wartość zadania – 28 000 zł, wartość grantu – 25 000 zł.
  3. Narewka Kultur i Pokoleń zrealizuje zadanie pn. „Wydanie albumu pt. „Narewka”. Celem zadania jest promocja i zwiększenie rozpoznawalności Gminy Narewka poprzez wydanie albumu promocyjnego. Całkowita wartość zadania – 28 600 zł, wartość grantu – 25 000 zł.
  4. Gminny Ośrodek Kultury w Narewce zrealizuje zadanie pn. „Narewka wczoraj i dziś”. Celem zadania jest promocja obszaru Gminy Narewka poprzez organizację wydarzeń oraz wydawnictw materiałów promocyjnych dedykowanych kulturze materialnej i duchowej regionu. Całkowita wartość zadania – 27 077 zł, wartość grantu – 23 777 zł.
  5. Stowarzyszenie Chór HARMOŃ zrealizuje zadanie pn. „Promocja dziedzictwa kulturowego obszaru LGD „PB”. Celem zadania jest kultywowanie i promocja dziedzictwa kulturowego obszaru LGD „PB” poprzez wydanie płyty z kolędami oraz organizacje wydarzenia promującego bogate tradycje i folklor regionu. Całkowita wartość zadania – 26 457 zł, wartość grantu – 26 457 zł.

 

Termin realizacji zadań: maj – wrzesień 2022.

 

Zadania realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.