Projekt grantowy pt. „Wsparcie inicjatyw służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego LGD Puszcza Białowieska”

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” informuje, iż zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00990-6935-UM1021474/21 z dnia 30.03.2022r. realizuje operację pt. „Wsparcie inicjatyw służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego LGD Puszcza Białowieska”.

 

Projekt ma na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez doposażenie lokalnych zespołów, organizacje wydarzeń oraz wydanie publikacji kultywujących tradycje, folklor i dorobek kulturowy obszaru LGD „Puszcza Białowieska”. Wartość dofinansowania – 249 897,00 zł.

 

Projekt obejmuje realizację 11 zadań:

 1. Fundacja Na Rzecz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci Oraz Integracji Społecznej FUTURUM zrealizuje zadanie pn. „Pokuci – podtrzymywanie tradycji aranżacji świętych kątów w wiejskich chatach na terenie LGD „Puszcza Białowieska”. Celem zadania jest wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu pisania ikon oraz aranżacji świętych kątów wśród 70 mieszkańców Gminy Orla oraz Gminy Czyże. Całkowita wartość zadania – 28 200 zł, wartość grantu – 25 000 zł.
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Kleszczelach zrealizuje zadanie pn. ”150-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczelach”. Celem zadania jest zachowanie dziedzictwa lokalnego miejscowości oraz wzrost wiedzy mieszkańców i odwiedzających na temat historii i tradycji Ochotniczej Straży Pożarnej Kleszczele wśród grupy 150 osób. Całkowita wartość zadania – 30 923 zł, wartość grantu – 25 000 zł.
 3. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej zrealizuje zadanie pn. ” Akademia tradycji”. Celem zadania jest zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez organizację cyklu warsztatów rzemieślniczych, kulinarnych oraz muzycznych. Całkowita wartość zadania – 28 500 zł, wartość grantu – 25 000 zł.
 4. Stowarzyszenie Chór HARMOŃ zrealizuje zadanie pn. „Etnodizajn, czyli tradycyjne wzory w nowoczesnych projektach”. Celem zadania jest zachowanie i kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów regionalnych dla chóru HARMOŃ z Łosinki. Całkowita wartość zadania – 25 892 zł, wartość grantu – 24 534 zł.
 5. Koło Gospodyń Wiejskich” Sąsiedzi” z Kolonii Boćki zrealizuje zadanie pn. „Dziedzictwo i tradycje kulturalne mieszkańców Kolonii Boćki”. Celem zadania jest wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu tradycji i wartości kulturowych w Gminie Boćki. Całkowita wartość zadania – 25 000 zł, wartość grantu – 22 000 zł.
 6. Stowarzyszenie „KLEKOCIAKI” zrealizuje zadanie pn. „60 lat naszej tradycji”. Celem zadania zachowanie i upowszechnianie folkloru, tradycji i wartości kulturowych obszaru LGD PB. Całkowita wartość zadania – 28 000 zł, wartość grantu – 25 000 zł.
 7. Gminny Ośrodek Kultury w Narewce zrealizuje zadanie pn. „Usłyszeć Narewkę? Naturalnie!”. Celem zadania jest zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez nagranie i wydanie trzech płyt audio zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych działających na terenie Gminy Narewka. Całkowita wartość zadania – 27 700 zł, wartość grantu – 24 900 zł.
 8. Stowarzyszenie Łuka Nad Narwią – ocalić od zapomnienia zrealizuje zadanie pn. „Historie z przeszłości – wieś Łuka w dokumencie i fotografii”. Celem zadania jest ocalenie od zapomnienia kulturowości i dziedzictwa niematerialnego nieistniejącej wsi Łuka wśród mieszkańców obszaru LGD Puszcza Białowieska. Całkowita wartość zadania – 28 200 zł, wartość grantu – 12 074 zł.
 9. Towarzystwo Przyjaciół Białowieży zrealizuje zadanie pn. „Wyposażenie zespołu folklorystycznego Ruczajok z Białowieży w zaplecze techniczne w postaci instrumentu oraz kompletu strojów ludowych”. Celem zadania jest promocja i kultywowanie tradycji lokalnych poprzez zakup strojów oraz instrumentu dla zespołu folklorystycznego Ruczajok z Białowieży. Całkowita wartość zadania – 27 500 zł, wartość grantu – 25 000 zł.
 10. Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia zrealizuje zadanie pn. „Warsztaty kulturowe sposobem na zachowanie dziedzictwa lokalnego regionu Puszcza Białowieska”. Celem zadania jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie tradycyjnego rzemiosła wśród 120 mieszkańców obszaru LGD Puszcza Białowieska. Całkowita wartość zadania – 27 981 zł, wartość grantu – 25 000 zł.
 11. Gminny Ośrodek Kultury w Orli zrealizuje zadanie pn. „Uczyć się aby być”. Celem zadania jest wzmocnienie lokalnej tożsamości kulturowej oraz upamiętnienie i przybliżenie dziedzictwa kulturowego w gminie Orla wśród 20 mieszkańców. Całkowita wartość zadania – 17 970 zł, wartość grantu – 16 389 zł.

 

Termin realizacji zadań: maj – wrzesień 2022.

 

Zadania realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.