SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE W RAMACH EFS

31 sty SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE W RAMACH EFS

logotypylogotyp

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno szkoleniowe w zakresie możliwości otrzymania wsparcia w ramach projektów realizowanych z EFS. W celu zapewnienia większej dostępności w uczestnictwie w spotkaniach zostaną one przeprowadzane w dwóch terminach:

 • 08.02.2018r. godz. 9:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 46
 • 09.02.2018r. godz. 9:00 – sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce ul. A. Zina 1

 

Planowany termin naborów:

19.02.2018r – 05.03.2018r.

 

Zakres tematyczny:

 1. Typ projektu nr 1 Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo
 2. Typ projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej

 

Program spotkań:

 • omówienie w/w typów projektów dostępnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:
 • na co można otrzymać dofinansowanie/przedmiot konkursu,
 • kto może ubiegać się o wsparcie,
 • grupy docelowe,
 • warunki udzielenia wsparcia,
 • zasady realizacji projektów,
 • wskaźniki rezultatu/produktu

 

Spotkania mają charakter otwarty i nie są elementem doradztwa prowadzonego przez

Biuro LGD Puszcza Białowieska!!!

 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie faksem na nr tel. 85/ 682 50 26 lub na adres e-maile: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl najpóźniej do dnia 06 lutego 2018 roku do godz. 16.00.

Osoba do kontaktu: PAULINA MONACH, tel.: 85 682 50 26, 667 030 511

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy Hajnówka

Formularz zgłoszeniowy Bielsk Podlaski

Program spotkania