Spotkanie informacyjne w ramach EFRR

03 kw. Spotkanie informacyjne w ramach EFRR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” złożyło do UM Woj. Podlaskiego wniosek o akceptacje naborów na działania:

– typu projektu nr 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w dniach od 30.04.2018 do 14.05.2018,

– typu projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w dniach od 30.04.2018 do 14.05.2018,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

W związku z powyższym zorganizowane będzie spotkanie informacyjne mającego na celu doprecyzowanie zasad aplikowania o środki w ramach powyższych działań w dniu 11.04.2018r. od godz 9:00 w sali nr 12 UM Hajnówka.

Spotkania mają charakter otwarty i nie są elementem doradztwa prowadzonego przez Biuro LGD Puszcza Białowieska !