Sprawozdanie z przeprowadzonego spotkania informacyjno-szkoleniowego

28 lut Sprawozdanie z przeprowadzonego spotkania informacyjno-szkoleniowego

W terminach 8.02.2018 w Bielsku Podlaskim (sala konferencyjna Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46) oraz 9.02.2018 w Hajnówce (sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce, ul. A. Zina 1) odbyły się spotkania informacyjno- szkoleniowe w ramach typu projektu nr 1- Programy podnoszące aktywność i mobilność  zawodową oraz zdolność do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo i typu projektu nr 6- Programy Aktywności Lokalnej. Spotkania poprowadziła Monika Paulina Monach – koordynator EFS.

Ogółem w spotkaniach informacyjno- szkoleniowych wzięło udział 17 osób, a wśród nich przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych.

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i aktywny udział.