Sprawozdanie z wyjazdu

logo ksowu

W dniach 09-15 sierpnia 2020 roku odbył się wyjazd studyjny do Portugalii realizowany w ramach projektu: Aktywizacja przestrzeni turystycznej szansą na inkluzje społeczne i rozwój ekonomiczny obszaru LGD „PB”, finansowanego ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Głównym celem przedsięwzięcia było zapoznanie uczestników wyjazdu studyjno-szkoleniowego z lokalnymi inicjatywami w zakresie przedsiębiorczości, agroturystyki i turystyki Portugalii oraz zaobserwowanie dobrych praktyk w zakresie wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych i społeczno-kulturowych mających istotny wpływ na aktywizację mieszkańców wsi w zakresie włączenia społecznego, jak również próba nawiązania sieci współpracy pomiędzy LGD „PB” i organizacjami turystycznymi z terenu działania LGD „PB” a LGD i organizacjami wiejskimi z Portugalii.

W ramach wyjazdu zostały zorganizowane:

  • spotkania z przedstawicielami LGD oraz organizacji turystycznych z terenu Portugalii;
  • spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami realizującymi projekty turystyczne na terenie Portugalii;
  • wizyty w gospodarstwach zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją produktów regionalnych/lokalnych charakterystycznych dla Portugalii;
  • wizyty w gospodarstwach agroturystycznych

 

Uczestnikami wyjazdu studyjno – szkoleniowego byli pracownicy biura oraz członkowie Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, członkowie i pracownicy biura Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, członkowie Agroturystycznego Stowarzyszenia Puszcza Białowieska członkowie i pracownicy biura Lokalnej Organizacji Turystycznej Region Puszczy Białowieskiej, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Łącznie 15 osób.

 

Projekt był dobrą praktyką, ponieważ miał dobrze dobrany program pod względem merytorycznym. Ponadto, w ramach Operacji odbyły się wystąpienia przedstawicieli LGD z Portugalii oraz osób prowadzących małe gospodarstwa oraz przedsiębiorstwa lokalne, które wizytowaliśmy, a dobre tłumaczenie na język polski, pozwoliło uczestnikom na zdobycie rzetelnej wiedzy dot. rozwiązań stworzonych w Portugali, w zakresie wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych dla poprawy jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich. O sukcesie operacji zdecydowało umożliwienie uczestnikom wyjazdu zapoznanie się z rozwiązaniami stosowanymi przez lokalnych przedsiębiorców portugalskich, na rzecz przedsiębiorczości i turystyki w Portugalii oraz zaobserwowanie dobrych praktyk w zakresie promocji lokalnych zasobów co w dużej mierze stanowi klucz do sukcesu.

IMG_20200810_111332 IMG_20200810_152227 IMG_20200810_164209 IMG_20200810_164259 IMG_20200810_172930 IMG_20200811_094418 IMG_20200812_102645 IMG_20200812_094627 IMG_20200811_134115 IMG_20200811_133922   IMG_20200811_111344 IMG_20200812_095917 IMG_20200811_125841 IMG_20200811_112737 IMG_20200811_100231