Szkolenie dla grantobiorców

24 wrz Szkolenie dla grantobiorców

plakat szkolenie

 

Program szkolenia – GRANTY

 • Termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantów
 • Kto może składać wniosek?
 • Zakres tematyczny projektu grantowego
 • Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego wskaźniki i zadania
 • Intensywność pomocy oraz warunki udzielenia wsparcia
 • Limit dostępnych środków
 • Kryteria wyboru zadania wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru wniosku
 • Procedura wyboru grantów
 • Zobowiązania grantobiorcy wynikające z zawartej umowy o powierzenie grantu
 • Dokumenty aplikacyjne
 • Pytania indywidualne

 

Ze względu  na stan zagrożenia epidemiologicznego i w trosce o zachowanie wszelkich zasad ostrożności, osoby chcące wziąć udział w szkoleniu proszone są o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa tj. posiadanie maseczki oraz dezynfekcję rąk.