Szkolenie Grantobiorców

12 kw. Szkolenie Grantobiorców

W dniu 11.04.2022 r. zorganizowaliśmy szkolenie Grantobiorcom, którzy podpisali umowy w ramach konkursu nr 1/2021/G oraz 2/2021/G dotyczące prawidłowej realizacji i rozliczenia zadania grantowego realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

Szkolenie poprowadziła Pani Marzena Cieślak.

Realizacja projektów w terminie maj – wrzesień 2022 r.