Umowy na realizację projektów grantowych podpisane

01 kw. Umowy na realizację projektów grantowych podpisane

W dniu 29 marca 2022r. przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia podpisali z Zarządem Województwa Podlaskiego pierwszą umowę na realizację projektu grantowego pt. „Wsparcie inicjatyw służących promocji obszaru LGD Puszcza Białowieska”. Projekt ma na celu promocję obszaru LGD „PB” poprzez organizację wydarzeń promocyjnych oraz wydanie publikacji kultywujących tradycje, folklor oraz dorobek kulturowy i historyczny obszaru.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu – 131 653,04 zł. Wartość dofinansowania – 118 961,00 zł.

W ramach realizacji projektu grantowego wsparcie finansowe (grant) udzielany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” otrzyma pięciu grantobiorców wyłonionych w toku naboru wniosków nr 2/2021/G:

 • Fundacja „Dwór i Ogrody w Orli”
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej
 • Narewka Kultur i Pokoleń
 • Gminny Ośrodek Kultury w Narewce
 • Stowarzyszenie Chór HARMOŃ.

 

 

W dniu 30 marca 2022r. przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia podpisali z Zarządem Województwa Podlaskiego drugą umowę na realizację projektu grantowego pt. „Wsparcie inicjatyw służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego LGD Puszcza Białowieska”. Projekt ma na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez doposażenie lokalnych zespołów, organizacje wydarzeń oraz wydanie publikacji kultywujących tradycje, folklor i dorobek kulturowy obszaru LGD „Puszcza Białowieska”.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu – 281 086,04 zł. Wartość dofinansowania – 249 897,00 zł.

W ramach realizacji projektu grantowego wsparcie finansowe (grant) udzielany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” otrzyma jedenastu grantobiorców wyłonionych w toku naboru wniosków nr 1/2021/G:

 • Fundacja Na Rzecz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci Oraz Integracji Społecznej FUTURUM
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kleszczelach
 • Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej
 • Stowarzyszenie Chór HARMOŃ
 • Koło Gospodyń Wiejskich” Sąsiedzi” z Kolonii Boćki
 • Stowarzyszenie „KLEKOCIAKI”
 • Gminny Ośrodek Kultury w Narewce
 • Stowarzyszenie Łuka Nad Narwią – ocalić od zapomnienia
 • Towarzystwo Przyjaciół Białowieży
 • Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia
 • Gminny Ośrodek Kultury w Orli.

 

Już wkrótce podpisanie umów z Grantobiorcami!