Unieważnienie konkursu na stanowisko Specjalisty ds. realizacji zadań z zakresu funkcjonowania LGD

28 wrz Unieważnienie konkursu na stanowisko Specjalisty ds. realizacji zadań z zakresu funkcjonowania LGD

Komisja Rekrutacyjna LGD PB unieważnia konkurs na zatrudnienie pracownika na stanowisko Specjalisty ds. realizacji zadań z zakresu funkcjonowania LGD i postanawia nie zatrudniać nikogo na to stanowisko.

Powodem takiej decyzji Komisji Rekrutacyjnej jest interpretacja Zarządu Woj. Podlaskiego w tej sprawie, którą LGD otrzymało 25.09.2016 dopiero po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych z potencjalnymi kandydatami. Zarząd Woj. Podlaskiego stoi na stanowisku, iż Biuro LGD w obecnej obsadzie kadrowej spełnia wymagania wynikające z realizowanej umowy, stąd nie ma konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników.