!UWAGA! – wydłużenie terminu przyjmowania wniosków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

05 gru !UWAGA! – wydłużenie terminu przyjmowania wniosków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zmianie uległ termin przyjmowania wniosków w ramach naboru 8/2019/EFS – typ projektu nr 7 Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS (Numer naboru RPPD.09.01.00-IZ.00-20-069/19.) oraz w ramach naboru nr 9/2019/EFS – typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełno sprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności (Numer naboru RPPD.09.01.00-IZ.00-20-070/19.

 

Nabory wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS), będzie prowadzony do dnia 16.12.2019 r.  do godziny 15:00.

Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (wraz z wersją elektroniczną, potwierdzeniem wydrukowania i oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych)  przyjmowane będą w siedzibie LGD do dnia 16.12.2019 r.  do godziny 15:00.

szczegółowe informacje w zakładce EFS – konkursy