Warsztat ewaluacyjny/ Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju

08 paź Warsztat ewaluacyjny/ Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 06 październik 2021 w Restauracji Leśny Dworek w Hajnówce odbył się warsztat ewaluacyjny w ramach przeprowadzanej ewaluacji on- going  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”. W warsztacie wzięło udział 24 osoby. Celem spotkania było przedyskutowanie wniosków z badania. Warsztat został przeprowadzony przez prezesa zespołu badawczego, prezesa firmy Instytut Badawczy IPC – Pana Artura Damiana Kotlińskiego. W trakcie spotkania konsultowano również projekt zmian LSR.

 

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z planowaną aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014-2020 (LSR) Zarząd Stowarzyszenia LGD „Puszcza Białowieska” zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Dokument wraz z proponowanymi zmianami dostępny jest poniżej – proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem czerwonym, a tekst proponowany do usunięcia zaznaczono kolorem żółtym/ przekreślono.

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2 i koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej choroby informujemy, iż konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju odbywać się będą jedynie pisemnie.

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na podanym niżej formularzu  drogą elektroniczną na adres: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl lub pocztą na adres LGD „Puszcza Białowieska” ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka.

LSR – propozycja zmian

Formularz uwag

244733163_394761582271474_7640184409902192419_n244329114_856756205027292_2294292562265549117_n

244335458_607330403630821_6240675704516910485_n244670988_392391972392208_6052720247519700860_n