ZAKOŃCZENIE NABORU NR 6/2019/PROW

10 cze ZAKOŃCZENIE NABORU NR 6/2019/PROW

Informujemy, iż w dniu 7 czerwca 2019 r. zakończyła się procedura naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 6/2019/PROW na operacje z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w ramach PROW na lata 2014-2020.

W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” wpłynęło 9 wniosków.