Zaproszenie do udziału w warsztacie kreatywnym

15 mar Zaproszenie do udziału w warsztacie kreatywnym

Szanowni Państwo,

Pomagamy Regionowi Puszczy Białowieskiej wykreować nowe produkty turystyczne, które wzbudzą zainteresowanie turystów z Polski i zagranicznych. W ramach działania LGD „Puszcza Białowieska“ i LGD  „Stowarzyszenie Rozwoju Halkidiki SA – LGA” realizuje projekt współpracy pt.: „CULT IN TUR” mający na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez aktywny udział lokalnych społeczności w działaniach związanych z zachowaniem naturalnych zasobów przyrodniczo-kulturowych i zrównoważonym ich wykorzystaniu w turystyce.

 

Zadanie realizowane w ramach projektu:

 

  1. Opracowanie metodologii włączenia dóbr kultury (np. obiektów sakralnych, zabytków i obiektów UNESCO, lokalnej gastronomii i produktów lokalnych) do oferty turystycznej miejsca docelowego.

 

B.2. Warsztat kreatywny

Cel zadania: modyfikacja dotychczas zidentyfikowanych dobrych praktyk w zakresie wzbogacenia ich oferty o nowe zasoby dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego lub utworzenia nowych produktów turystycznych opartych na dobrach kultury i przyrody, zapewniających zarazem skuteczną ochronę i zachowanie środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego Regionów  LGD PB i Chalkidiki.

Opis zadania:  realizacja zadania polega na zorganizowaniu warsztatu kreatywnego dla przedstawicieli lokalnych samorządów odpowiedzialnych za rozwój turystyki, branży turystycznej, usługodawców, producentów produktów lokalnych, Lasów Państwowych, BPN i NGO (z obszaru turystyki, dziedzictwa kulturowego i ochrony środowiska), którzy w trakcie warsztatów zmodyfikują 6 najlepszych dobrych praktyk włączając do ich oferty nowe zasoby dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego lub wykreują nowe produkty turystyczne  oparte na dobrach kultury i przyrody.

Rezultaty pośrednie: modyfikacja wyselekcjonowanych 6 dobrych praktyk

Rezultaty bezpośrednie: zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie odtworzenia, zachowania i efektywnego wykorzystania cennego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, 

Termin realizacji:

 

21.03.2023. Hajnówka, sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1 godz. 8,00 – 12:00.

21.03.2023. Narewka, Galeria im. Tamary Sołoniewicz, ul. Mickiewicza 50, godz. 13,00 – 17:00.

22.03.2023. Białowieża, sala konferencyjna Białowieskiego Ośrodka Kultury, ul. Sportowa 1, godz. 9,00 – 13:00.

 

Zakładana forma uczestnictwa w warsztacie: forma hybrydowa (bezpośrednie spotkanie ekspertów z możliwością udziału on-line). Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału oraz wskazania formy uczestnictwa (bezpośrednie spotkanie, udział on-line) do dnia 20.03.2023

Zgłoszenia udziału w warsztacie prosimy kierować na adres e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl , lub telefonicznie: 781 130 200