zaproszenie na SPOTKANIe INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE W RAMACH EFRR

02 mar zaproszenie na SPOTKANIe INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE W RAMACH EFRR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”  zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe z zakresu:

– typu projektu nr 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego,
– typu projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej,
– typu projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6  Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 08 marca 2018 r. o godz. 10:00  w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce, ul. A.Zina 1.

Program spotkania:

  • na co można otrzymać dofinansowanie/przedmiot konkursu,
  • kto może ubiegać się o wsparcie,
  • warunki udzielenia wsparcia,
  • zasady realizacji projektów,
  • wskaźniki rezultatu/produktu.

 

Spotkania mają charakter otwarty i nie są elementem doradztwa prowadzonego przez Biuro LGD Puszcza Białowieska!!!

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie faksem na nr tel. 85/ 682 50 26 lub na adres e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl najpóźniej do dnia 7 marca 2018 roku do godz. 15.00.

Osoba do kontaktu: EUGENIUSZ KOWALSKI, tel.: 85 682 50 26, 781 130 200.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy


Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.