Zaproszenie na walne zebranie członków LGD

10 sie Zaproszenie na walne zebranie członków LGD

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce, przy ul. A. Zina 1, w dniu 24 sierpnia 2021 r. o godzinie 9:00 (w przypadku braku quorum drugi termin 9:30).
Porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”:

  • Otwarcie zebrania.
  • Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza.
  • Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  • Wprowadzenie i zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
  • Sprawy różne, wolne wnioski.
  • Zakończenie zebrania.

 

Podczas Walnego Zebrania Członków prosimy o zachowanie odpowiednich środków ostrożności takich jak: dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa (we własnym zakresie), zachowanie bezpiecznej odległości (2 m) od innych osób.
Jednocześnie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków, w formie mailowej (biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl) lub telefonicznej (782 770 711, 667 030 511) do 20 sierpnia 2021 r.