ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

11 kw. ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce, przy ul. A. Zina 1, w dniu 18 kwietnia 2023 r. o godzinie 10:00 (w przypadku braku quorum drugi termin 10:30).

Porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności LGD „PB” w roku 2022 (merytoryczne i finansowe).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 6. Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2023r.
 7. Zmiany w Statucie LGD „PB” dostosowujące statut do nowego okresu programowania.
 8. Wprowadzenie i zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020.
 9. Przygotowanie LSR do nowego okresu programowania 2021–2027.

Analiza wniosków wynikających z diagnozy (analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru uwzględniająca potrzeby poszczególnych grup interesów i relacji partnerskich). Analiza SWOT obszaru LSR (hierarchizacja potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących innowacyjności, cyfryzacji, stanu środowiska i wpływu mieszkańców na klimat oraz zmian demograficznych.

 1. Sprawy różne, wolne wnioski.
 2. Zakończenie zebrania.

 

Z poważaniem

Eugeniusz Kowalski

Prezes LGD PB

 

Dokumenty do pobrania:

Wzór pełnomocnictwa

Projekt zmian statutu LGD PB

Projekt diagnozy obszaru LSR

Formularz uwag