ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

21 mar ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

Szanowni Państwo,

            Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce, przy ul. A. Zina 1, w dniu 28 marca 2024 r. o godzinie 12:00 (w przypadku braku quorum drugi termin 12:30).

Porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Sprawozdanie Zarządu z działalności LGD „PB” w roku 2023 (merytoryczne i finansowe).
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  6. Wprowadzenie i zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady
  7. Wprowadzenie i zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
  8. Aktualizacja składu Rady LGD PB
  9. Sprawy różne, wolne wnioski
  10. Zakończenie zebrania.

 

Z poważaniem

Eugeniusz Kowalski

Prezes LGD PB

 

Do pobrania:

Wzór pełnomocnictwa

Materiały do konsultacji:

Regulamin Rady

Procedura ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji

Procedura ustalania lub zmiany niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru grantobiorców