ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

09 lis ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

 

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce, przy ul. A. Zina 1, w dniu 26 listopada 2018 r. o godzinie 10:00 (w przypadku braku quorum drugi termin 10:30).

Porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Przedstawienie i zatwierdzenie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie zebrania.

 

Z poważaniem

w imieniu Zarządu

Eugeniusz Kowalski

Prezes LGD