ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

05 cze ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

Szanowni Państwo,

            Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury, Hajnówka, ul. T. Sołoniewicz 4, w dniu 16 czerwca 2020r. o godzinie 9:00 (w przypadku braku quorum drugi termin 9:30).

Porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”:

 

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Wprowadzenie i zatwierdzenie zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Grantów
  5. Wprowadzenie i zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju
  6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności LGD „PB” w roku 2019 (merytoryczne i finansowe).
  7. Udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  8. Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2020r.
  9. Sprawy różne, wolne wnioski.
  10. Zakończenie zebrania.

 

Podczas Walnego Zebrania Członków prosimy o zachowanie odpowiednich środków ostrożności takich jak: dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa (we własnym zakresie), zachowanie bezpiecznej odległości (2 m) od innych osób.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków, w formie mailowej (biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl) lub telefonicznej (782 770 711, 667 030 511) do 15 czerwca 2020 r.

 

Z poważaniem

Paulina Monach

Skarbnik LGD PB

 

Wzór pełnomocnictwa