KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU oraz ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

31 lip KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU oraz ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014-2020 (LSR) Zarząd Stowarzyszenia LGD „Puszcza Białowieska” zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.
Dokument wraz z proponowanymi zmianami dostępny jest poniżej – proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem czerwonym, a tekst proponowany do usunięcia przekreślono.

 

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2 i koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej choroby informujemy, iż konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju odbywać się będą jedynie pisemnie.

 

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na podanym niżej formularzu do dnia 17 sierpnia 2020r. do godz. 12.00 drogą elektroniczną na adres: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl lub pocztą na adres LGD „Puszcza Białowieska” ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka (decyduje data wpływu).

 

Załączniki:
Lokalna Strategia Rozwoju
Formularz uwag

Szanowni Państwo,

            Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury, Hajnówka, ul. T. Sołoniewicz 4, w dniu 18 sierpnia 2020r. o godzinie 9:00 (w przypadku braku quorum drugi termin 9:30).

Porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”:

 

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Wprowadzenie i zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie zebrania.

 

Podczas Walnego Zebrania Członków prosimy o zachowanie odpowiednich środków ostrożności takich jak: dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa (we własnym zakresie), zachowanie bezpiecznej odległości (2 m) od innych osób.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków, w formie mailowej (biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl) lub telefonicznej (782 770 711, 667 030 511) do 17 sierpnia 2020 r.

 

 

Z poważaniem

Paulina Monach

Skarbnik LGD PB

wzór pełnomocnictwa