ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

26 paź ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

Szanowni Państwo,

            Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury, Hajnówka, ul. T. Sołoniewicz 4, w dniu 10 listopada 2020r. o godzinie 9:00 (w przypadku braku quorum drugi termin 9:30).

Porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”:

 

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Wprowadzenie i zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
  5. Wprowadzenie i zatwierdzenie zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji.
  6. Aktualizacja składu Rady.
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie zebrania.

 

Podczas Walnego Zebrania Członków prosimy o zachowanie odpowiednich środków ostrożności takich jak: dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa (we własnym zakresie), zachowanie bezpiecznej odległości (2 m) od innych osób.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków, w formie mailowej (biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl) lub telefonicznej (782 770 711, 667 030 511) do 9 listopada 2020 r.

 

 

Z poważaniem

Eugeniusz Kowalski

Prezes LGD PB

 

Wzór pełnomocnictwa