ZREALIZOWANE ZADANIA W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO Z ZAKRESU zachowania dziedzictwa lokalnego OBSZARU LGD pb

ZADANIE 1

Pokuci – podtrzymywanie tradycji aranżacji świętych kątów w wiejskich chatach na terenie LGD „Puszcza Białowieska”

Grantobiorca: Fundacja na Rzecz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci oraz Integracji Społecznej FUTURUM

Cel: wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu pisania ikon oraz aranżacji świętych kątów wśród 70 mieszkańców Gminy Orla oraz Gminy Czyże

Kwota grantu: 24 981,00 zł

Całkowita wartość zadania: 28 173,70 zł

Zrealizowane działania:

– warsztaty ikonograficzne

– warsztaty haftowania ręczników obrzędowych

– warsztaty robienia pająków

– warsztaty robienia wycinanek

– wernisaż prac


ZADANIE 2

„150-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczelach”

Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Kleszczelach

Cel: zachowanie dziedzictwa lokalnego miejscowości oraz wzrost wiedzy mieszkańców i odwiedzających opartej o historię i tradycje Ochotniczej Straży Pożarnej Kleszczele wśród grupy 150 osób.

Kwota grantu: 25 000 zł

Całkowita wartość zadania: 33 983,37 zł

Zrealizowane działania:

– utworzenie „Izby Tradycji OSP”

– wydanie publikacji “Rys Historyczny. 150 lat OSP Kleszczele”

– montażu napisu “OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA rok zał. 1871” na elewacji budynku OSP Kleszczele

– organizacja uroczystego apel z okazji Jubileuszu 150-lecia powstania OSP Kleszczele


ZADANIE 3

„Akademia tradycji”

Grantobiorca: Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej

Cel: Zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez organizację cyklu warsztatów rzemieślniczych, kulinarnych oraz muzycznych

Kwota grantu: 25 000 zł

Całkowita wartość zadania: 28 500 zł

Zrealizowane działania:

– warsztaty wyplatania ze słomy

– warsztaty filcowania

– warsztaty garncarskie

– warsztaty haftu/wyszywania

– warsztaty kulinarne

– warsztaty muzyczne – śpiewu

– pokaz filmu i wykład o rzemiosłach

– wystawa powarsztatowa,  wydanie pocztówek


ZADANIE 4

„Etnodizajn, czyli tradycyjne wzory w nowoczesnych projektach”

Grantobiorca: Stowarzyszenie Chór HARMOŃ

Cel: Zachowanie i kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego regionu poprzez zakup strojów regionalnych dla chóru HARMOŃ z Łosinki

Kwota grantu: 24 534 zł

Całkowita wartość zadania: 25 909,74 zł

Zrealizowane działania:

– wykład pt. „Strój ludowy i jego zdobnictwo”

– zakup strojów ludowych dla chóru HARMOŃ

– spotkanie podsumowujące projekt


ZADANIE 5

„Dziedzictwo i tradycje kulturalne mieszkańców Kolonii Boćki”

Grantobiorca: Koło Gospodyń Wiejskich” Sąsiedzi” z Kolonii Boćki

Cel: Wzrost wiedzy i umiejętności zakresu tradycji i wartości kulturowych w Gminie Boćki.

Kwota grantu: 22 000 zł

Całkowita wartość zadania: 30 801,60 zł

Zrealizowane działania:

– zakup stroi i sprzętu do rozwoju KGW tj. stroje dla członków KGW, piec do wykonywania sękaczy.

– zorganizowanie warsztatów kulinarnych

– zorganizowanie warsztatów zielarskich

– zorganizowanie spotkania podsumowującego.


ZADANIE 6

„60 lat naszej tradycji”

Grantobiorca: Stowarzyszenie „KLEKOCIAKI”

Cel: Zachowanie i upowszechnianie folkloru, tradycji i wartości kulturowych obszaru LGD PB.

Kwota grantu: 25 000 zł

Całkowita wartość zadania: 28 100,08 zł

Zrealizowane działania:

– doposażenie zespołu folklorystycznego KLEKOCIAKI  w stroje ludowe podlaskie

– organizacja warsztatów taneczno-śpiewaczych zespołu folklorystycznego Klekociaki pozwalających przygotować repertuar na 60 lecie zespołu

– organizacja wydarzenia kulturalnego  –  Podsumowanie  60 lecie działalności Zespołu  Folklorystycznego „Klekociaki”.


ZADANIE 7

„Usłyszeć Narewkę? Naturalnie”

Grantobiorca: Gminny Ośrodek Kultury w Narewce

Cel: Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez nagranie i wydanie trzech płyt audio zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych działających na terenie Gminy Narewka

Kwota grantu: 24 900 zł

Całkowita wartość zadania: 27 958,01  zł

Zrealizowane działania:

– warsztaty wokalne i emisji głosu

– realizacja nagrań utworów w studiu nagraniowym, mix, mastering materiału dźwiękowego.

– Wydanie płyt z nagraniami audio

 


ZADANIE 8

Historie z przeszłości – wieś Łuka w dokumencie i fotografii

Grantobiorca: Stowarzyszenie Łuka Nad Narwią – ocalić od zapomnienia

Cel: Ocalenie od zapomnienia kulturowość i dziedzictwo niematerialne nieistniejącej wsi Łuka wśród mieszkańców obszaru LGD Puszcza Białowieska

Kwota grantu: 12 074 zł

Całkowita wartość zadania: 13 413,84  zł

Zrealizowane działania:

– wydanie monografii nieistniejącej wsi Łuka

– spotkanie promocyjne


ZADANIE 9

Wyposażenie zespołu folklorystycznego Ruczajok z Białowieży w zaplecze techniczne w postaci instrumentu oraz kompletu strojów ludowych

Grantobiorca: Towarzystwo Przyjaciół Białowieży

Cel: Promocja i kultywowanie tradycji lokalnych poprzez zakup strojów oraz instrumentu dla zespołu folklorystycznego Ruczajok z Białowieży

Kwota grantu: 25 000 zł

Całkowita wartość zadania: 27 500 zł

Zrealizowane działania:

– doposażenie zespołu Ruczajok z Białowieży w instrument muzyczny (akordeon) oraz komplet strojów

– organizacja wydarzenia/ koncertu podsumowującego projekt


ZADANIE 10

Warsztaty kulturowe sposobem na zachowanie dziedzictwa lokalnego regionu Puszcza Białowieska

Grantobiorca: Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia

Cel: Podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie tradycyjnego rzemiosła wśród 120 mieszkańców obszaru LGD Puszcza Białowieska.

Kwota grantu: 25 000 zł

Całkowita wartość zadania: 28 039,18 zł

Zrealizowane działania:

– warsztaty haftu tradycyjnego dla dorosłych

– warsztaty haftu tradycyjnego dla dzieci

– warsztaty kulinarne

– warsztaty snycerskie

– warsztaty piernikowe dla dzieci

– warsztaty piernikowe dla dorosłych

– kiermasz lokalnej tradycji

– wydanie kalendarza na rok 2023

 


ZADANIE 11

Uczyć się aby być

Grantobiorca: Gminny Ośrodek Kultury w Orli

Cel: Wzmocnienie lokalnej tożsamości kulturowej oraz upamiętnienie i przybliżenie dziedzictwa kulturowego w gminie Orla wśród 20 mieszkańców.

Kwota grantu: 16 389 zł

Całkowita wartość zadania: 19 452,32 zł

Zrealizowane działania:

– warsztaty filcowania

– warsztaty haftu

– warsztaty plecionkarskie

– warsztaty śpiewu tradycyjnego

– warsztaty kuchni regionalnej

– warsztaty piernikowe dla dorosłych

– spotkanie podsumowujące