WYNIKI NABORU 6/2019/PROW

WYNIKI NABORU 6/2019/PROW

 

  1. Protokół z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 18.07.2019 r.
  2. Lista operacji zgodnych z LSR
  3. Lista operacji wybranych w naborze 6/2019/PROW
  4. Wzór protestu

 

Dokumenty z Posiedzenia Rady z dnia 20.08.2019 r., na którym dokonano autokontroli wniosku, do którego został złożony protest oraz dokonano korekty w dokumentacji z posiedzenia Rady z dnia 18.07.2019 r.:

Protokół z Posiedzenia Rady w dniu 20.08.2019

Lista operacji wybranych w naborze 6/2019/PROW-korekta

 

Dokumenty dotyczące ponownej oceny wniosku na posiedzeniu Rady w dniu 24.09.2019 r.

 Protokół z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 24.09.2019 r.

Stanowisko Rady LGD PB w sprawie wniesionych protestów