ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

31 maj ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce, przy ul. A. Zina 1, w dniu 17 czerwca 2019 r. o godzinie 9:00 (w przypadku braku quorum drugi termin 9:30).

Porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Przedstawienie i zatwierdzenie zmian w LSR LGD „PB”.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.

 

 

Z poważaniem

Eugeniusz Kowalski

Prezes Zarządu