ZREALIZOWANE ZADANIA W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO Z ZAKRESU PROMOCJI OBSZARU LGD pb

ZADANIE 1

Odkrywamy historię Orli

Grantobiorca: Fundacja „Dwór i Ogrody w Orli”

Cel: Promocja oraz wzbogacenie oferty turystycznej miejscowości Orla poprzez odkrycie i odtworzenie jej historii

Kwota grantu: 20 227 zł

Całkowita wartość zadania: 21 519,00 zł

Zrealizowane działania:

– badanie archeologiczne

– konferencja – panel dyskusyjny

– opracowanie i opublikowanie wyników badań w formie broszury-książeczki

– ustawienie tablicy pamiątkowej pełniącej funkcję informacyjno-turystyczną


ZADANIE 2

Ludzie i Wydarzenia. Kleszczele 1991-2021

Grantobiorca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej

Cel: Wzrost wiedzy o historii Kleszczel wśród mieszkańców obszaru LGD Puszcza Białowieska

Kwota grantu: 25 000 zł

Całkowita wartość zadania: 28 000 zł

Zrealizowane działania:

– konkurs rysunkowy ,,Moje Kleszczele”

– wydanie publikacji pt. „LUDZIE I WYDARZENIA Kleszczele 1991-2021”

– spotkanie podsumowujące projekt


ZADANIE 3

Wydanie albumu pt. Narewka

Grantobiorca: Narewka Kultur i Pokoleń

Cel: Promocja i zwiększenie rozpoznawalności Gminy Narewka poprzez wydanie albumu promocyjnego

Kwota grantu: 25 000 zł

Całkowita wartość zadania: 28 600 zł

Zrealizowane działania:

– wydanie albumów promujących Gminę Narewka

– spotkanie promocyjne


ZADANIE 4

„Narewka wczoraj i dziś”

Grantobiorca: Gminny Ośrodek Kultury w Narewce

Cel: Promocja obszaru Gminy Narewka poprzez organizację wydarzeń oraz wydawnictw materiałów promocyjnych dedykowanych kulturze materialnej i duchowej regionu

Kwota grantu: 23 777 zł

Całkowita wartość zadania: 27 002,15 zł

Zrealizowane działania:

– warsztaty etnograficzno-fotograficzne

– opracowanie i wydanie materiałów promujących obszar Gniny Narewka

–  konkurs fotograficzny

– spotkanie podsumowujące projekt

 


ZADANIE 5

Promocja dziedzictwa kulturowego obszaru LGD „PB”

Grantobiorca: Stowarzyszenie Chór HARMOŃ

Cel: Kultywowanie i promocja dziedzictwa kulturowego obszaru LGD „PB” poprzez wydanie płyty z kolędami oraz organizację wydarzenia promującego bogate tradycje i folklor regionu

Kwota grantu: 24 957 zł

Całkowita wartość zadania: 26 457,00 zł

Zrealizowane działania:

– warsztaty wokalne

– nagranie i wydanie płyty z kolędami

– wydarzenie promocyjne