nabór nr 11/2020/EFRR na operacje z zakresu typu projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

19 paź nabór nr 11/2020/EFRR na operacje z zakresu typu projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

Informujemy, iż w dniu 18.10.2020 r. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR na operacje z zakresu:

– typu projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – nabór nr 11/2020/EFRR.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce EFRR/Konkursy.

Podmioty zainteresowane serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.