Konsultacje

03 cze Konsultacje społeczne Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

Zapraszamy do konsultowania projektu lokalnych kryteriów wyboru operacji,  które będą wykorzystywane przy ocenie i wyborze projektów składanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Uwagi do lokalnych kryteriów wyboru operacji należy zgłaszać na podanym niżej formularzu do dnia 11 czerwca 2024 r. do godz....

Czytaj więcej

18 mar KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU na lata 2023-2027

Szanowni Państwo, w związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2023-2027 dotyczącą przyłączenia obszaru sąsiadujących gmin, tj. Bielsk Podlaski, Boćki oraz Orla Zarząd Stowarzyszenia zwraca się uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian. Zaktualizowane zapisy zaznaczone są kolorem...

Czytaj więcej

26 sty konsultacje lokalnej strategii rozwoju

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014-2020 (LSR) Zarząd Stowarzyszenia LGD „Puszcza Białowieska” zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian. Dokument wraz z proponowanymi zmianami dostępny jest poniżej – proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem czerwonym, a tekst proponowany...

Czytaj więcej

30 maj Ogłoszenie o wysłuchaniu publicznym nt. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Białowieska na lata 2023-2027

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w wysłuchaniu publicznym nt. projektu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Białowieska na lata 2023-2027. Temat wysłuchania: Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 Termin i miejsce: 2 czerwca 2023 r. w godz. 13.00-15.00, platforma do komunikacji on-line Zasady i termin...

Czytaj więcej