Ogłoszenie o wysłuchaniu publicznym nt. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Białowieska na lata 2023-2027

30 maj Ogłoszenie o wysłuchaniu publicznym nt. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Białowieska na lata 2023-2027

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w wysłuchaniu publicznym nt. projektu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Białowieska na lata 2023-2027.

Temat wysłuchania:

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Termin i miejsce:

2 czerwca 2023 r. w godz. 13.00-15.00, platforma do komunikacji on-line

Zasady i termin zgłaszania udziału:

Chęć uczestnictwa w wydarzeniu w roli mówcy zalecamy zgłosić najpóźniej do 2 czerwca 2023 r. do godz. 10.00 na adres mailowy: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl lub tel. 782 770 711.

Link do połączenia:

Poniżej dostępne są dwa linki do spotkania. W związku z tym, iż jedno spotkanie może trwać maksymalnie 40 minut. W trakcie trwania wysłuchania zostaną Państwo poinformowani, kiedy należy połączyć się poprzez drugi link.

Godz. 13.00:

https://us05web.zoom.us/j/86471118051?pwd=aVJvQXhJNmlxWnl5aHZPSkpYSE02dz09

Identyfikator spotkania: 864 7111 8051

Kod dostępu: 1DRsqH

Godz. 13.30:

https://us05web.zoom.us/j/83680262068?pwd=dVdSbnpPZGpOL2xZd1lhSUpKVjQxUT09

Identyfikator spotkania: 836 8026 2068

Kod dostępu: BCE7Yx

Reguły uczestnictwa:

Czas wysłuchania, a tym samym liczba osób mogących zabrać głos jest ograniczona. Czas trwania wysłuchania to maksymalnie 2h. Czas na wystąpienie nie może być dłuższy niż 6 minut, przy czym przy dużej liczbie uczestników organizatorzy zastrzegają możliwość jego skrócenia, jednak nie mniej niż 2 minuty.

Planowany przebieg wysłuchania:

  1. Powitanie i wyjaśnienie zasad wysłuchania.
  2. Wypowiedzi uczestników wysłuchania nt. wszystkich etapów kluczowych LSR
  3. Podsumowanie