ankieta do Ewaluacji on going

12 wrz ankieta do Ewaluacji on going

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” obecnie jest w trakcie przeprowadzania ewaluacji on going wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju. System ewaluacji stanowi ważny element mechanizmu wdrażania Strategii. Powinien on zapewniać skuteczną realizację procesów gromadzenia, przetwarzania, archiwizowania i udostępniania danych, obrazujących efekty realizacji Strategii i podejmowanych w jej ramach działań.

LGD nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić całego procesu ewaluacji, niezbędna  jest przy tym współpraca z naszymi partnerami/członkami tj. jednostkami samorządów terytorialnych, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami jak też osobami fizycznymi, mieszkańcami naszego obszaru. Osoby, które chciałaby nas wesprzeć w tym procesie, prosilibyśmy o wypełnienie ankiety i dostarczenie papierowej wersji do biura LGD „PB” ul. Parkowa 3,17-200 Hajnówka lub skanem na adres biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl

ankieta do ewaluacji on going