ULGA NA START W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 roku „Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646) wprowadzającej m.in. udogodnienia dla przyszłych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, iż beneficjenci podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 w zakresie operacji na podejmowanie działalności gospodarczej, którzy nie podjęli działalności gospodarczej we własnym imieniu, do której stosuje się przepisy ww. ustawy do 30 kwietnia 2018 roku., mają możliwość skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 18 ust.1 ustawy. Zgodnie z ww. artykułem … przedsiębiorca nie będący osobą fizyczną, która podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy (…) nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej …

W związku z powyższym, uprawnieni beneficjenci, którzy chcą skorzystać, bądź skorzystali już z „ulgi na start” są zobowiązani do podpisania Oświadczenia dotyczącego korzystania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
Szczegóły w piśmie z ARiMR: plik do pobrania