Wnioski i instrukcje_EFRR

LGD „PB”  w ogłoszeniu o naborze odrębnie dla każdego typu projektu określi szczegółowy wykaz aktualnych niezbędnych dokumentów, w tym dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji. Poniżej prezentowany informacyjnie jest tylko zestaw dokumentów związanych z  wnioskiem o dofinansowanie.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest między innymi przesłanie wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml)  za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR), najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru.

 

Instrukcja uzytkownika GWA2014EFRR

 

Dokumentem pomocnym przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie jest:

Instrukcja użytkownika Generatora Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020   GWA2014 – v. 4.0.

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 stanowi dokument umożliwiający Wnioskodawcy w efektywny i zrozumiały sposób sporządzić wniosek o dofinansowanie w aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych 2014 (GWA2014)

 

Ze względu na częste zmiany w dokumentach zalecamy zapoznanie sie z najbardziej aktualnymi wersjami  znajdującymi się pod adresem:

 

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html