Konkursy

OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD:

 

AKTUALNE:


 

ARCHIWALNE:

Komunikat dotyczący naborów nr 9/2020/EFS, 12/2020/EFS

Opublikowano 05.01.2021 r.

NABÓR nr 12/2020/EFS

Opublikowano 16.10.2020 r.

NABÓR nr 9/2020/EFS

Opublikowano 19.05.2020 r.

 

Komunikat dotyczący naborów nr 8/2019/EFS, 9/2019/EFS, 10/2019/EFS, 7/2020/EFS, 8/2020/EFS 

Opublikowano 18.03.2020 r.

NABÓR nr 7/2020/EFS

Opublikowano 18.02.2020 r.

NABÓR nr 8/2020/EFS

Opublikowano 18.02.2020 r.

KOMUNIKAT nr 1 DOTYCZĄCY NABORÓW 8/2019/EFS, 9/2019/EFS, 10/2019/EFS

Opublikowano 25.11.2019r.

 

NABÓR nr 10/2019/EFS

Opublikowano 08.11.2019r.

 KOMUNIKAT nr 2 DO NABORU 10/2019/EFS

Opublikowano 04.12.2019r.

 


NABÓR nr 9/2019/EFS

Opublikowano 08.11.2019r.

 KOMUNIKAT nr 2 DO NABORU 9/2019/EFS

Opublikowano 04.12.2019r.

 KOMUNIKAT nr 3 DO NABORU 9/2019/EFS

Opublikowano 05.12.2019r.

 

NABÓR nr 8/2019/EFS

Opublikowano 08.11.2019r.

 KOMUNIKAT nr 2 DO NABORU 8/2019/EFS

Opublikowano 04.12.2019r.
 

 KOMUNIKAT nr 3 DO NABORU 8/2019/EFS

Opublikowano 05.12.2019r.

 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NABORU 7/2019/EFS

Opublikowano 12.07.2019r., obowiązuje od 12.07.2019 r.

NABÓR nr 7/2019/EFS

Opublikowano 21.06.2019r.

 

 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NABORÓW 14/2018/EFS, 15/2018/EFS, 16/2018/EFS, 19/2018/EFS, 20/2018/EFS

Opublikowano 27.08.2018r., obowiązuje od 27.08.2018 r.

NABÓR nr 20/2018/EFS

Opublikowano 16.07.2018r.

Komunikat nr 1 do naboru 20/2018/EFS

Opublikowano 17.07.2018r., obowiązuje od 17.07.2018 r.

Komunikat do naborów 12/2017/EFS, 14/2018/EFS, 15/2018/EFS, 16/2018/EFS i 19/2018/EFS

Opublikowano 13.06.2018r., obowiązuje od 13.06.2018 r.

 

NABÓR nr 19/2018/EFS

Opublikowano 27.04.2018r.

 

NABÓR nr 16/2018/EFS

Opublikowano 26.04.2018r.

 

NABÓR nr 15/2018/EFS

Opublikowano 30.01.2018r.

Komunikat nr 1 do naboru 15/2018/EFS

Opublikowano 06.02.2018 r., obowiązuje od 06.02.2018 r.

 

NABÓR nr 14/2018/EFS

Opublikowano 30.01.2018r.

Komunikat nr 1 do naboru 14/2018/EFS

Opublikowano 06.02.2018r., obowiązuje od 06.02.2018 r.

Nabór nr 12/2017/EFS

Opublikowano 1.06.2017r.

Komunikat nr 1 do naboru 12/2017/EFS

Opublikowano 06.02.2018r., obowiązuje od 06.02.2018 r.

 

NABÓR nr 8/2017/EFS

Opublikowano 27.04.2017r.

KOMUNIKAT w ramach naboru 8/2017/EFS Z DNIA 23.05.2017

Opublikowano 23.05.2017r., obowiązuje od 23.05.2017 r.

KOMUNIKAT nr 2 w ramach naboru 8/2017/EFS Z DNIA 26.05.2017

Opublikowano 26.05.2017r., obowiązuje od 26.05.2017 r.

KOMUNIKAT nr 3 w ramach naboru 8/2017/EFS z dnia 30.05.2017 r.

Opublikowano 30.05.2017r., obowiązuje od 30.05.2017 r.

Komunikat nr 4 do naboru 8/2017/EFS

Opublikowano 06.02.2018r., obowiązuje od 06.02.2018 r.

NABÓR nr 7/2017/EFS

Opublikowano 07.04.2017r

KOMUNIKAT w ramach naboru 7/2017/EFS Z DNIA 18.04.2017

Opublikowano 18.04.2017r., obowiązuje od 18.04.2017 r.

KOMUNIKAT nr 2 w ramach naboru 7/2017/EFS Z DNIA 27.04.2017

Opublikowano 27.04.2017r., obowiązuje od 27.04.2017 r.

KOMUNIKAT dotyczący naborów: 4/2017/EFS, 5/2017/EFS, 6/2017/EFS, 7/2017/EFS

Opublikowano 09.05.2017r., obowiązuje od 09.05.2017 r.

Komunikat nr 4 do naboru 7/2017/EFS

Opublikowano 06.02.2018r., obowiązuje od 06.02.2018 r.

 

NABÓR nr 6/2017/EFS

Opublikowano 15.03.2017r.

KOMUNIKAT w ramach naboru 6/2017/EFS Z DNIA 18.04.2017

Opublikowano 18.04.2017r., obowiązuje od 18.04.2017 r.

KOMUNIKAT dotyczący naborów: 4/2017/EFS, 5/2017/EFS, 6/2017/EFS, 7/2017/EFS

Opublikowano 09.05.2017r., obowiązuje od 09.05.2017 r.

 

 

NABÓR nr 5/2017/EFS

Opublikowano 03.02.2017r

KOMUNIKAT w ramach naboru 5/2017/EFS z dnia 28.02.2017

Opublikowano 28.02.2017r.,obowiązuje 28.02.2017r.

KOMUNIKAT dotyczący naborów: 4/2017/EFS, 5/2017/EFS, 6/2017/EFS, 7/2017/EFS

Opublikowano 09.05.2017r., obowiązuje od 09.05.2017r.

 

 

NABÓR nr 4/2017/EFS

Opublikowano 3.02.2017r

KOMUNIKAT w ramach naboru 4/2017/EFS z dnia 28.02.2017

Opublikowano 28.02.2017r., obowiązuje od 24.02.2017 r.

KOMUNIKAT dotyczący naborów: 4/2017/EFS, 5/2017/EFS, 6/2017/EFS, 7/2017/EFS

Opublikowano 09.05.2017r., obowiązuje od 09.05.2017 r.