informacja o ogłoszonych naborach

19 lut informacja o ogłoszonych naborach

Informujemy, iż Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”ogłosiła nabory wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR na operacje z zakresu:

 • typu projektu nr 5 Ochrona bioróżnorodności i klimatu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 nabór nr 1/2020/EFRR.
 • typu projektu nr 7  Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
  nabór nr 2/2020/EFRR.
 • typu projektu nr 8  Projekty z zakresu infrastruktury społecznej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – nabór nr 3/2020/EFRR.
 • typu projektu nr 11: Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 nabór nr 4/2020/EFRR.
 • wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – nabór nr 5/2020/PROW.
 • tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – nabór nr 6/2020/PROW.
 • typu projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 nabór nr 7/2020/EFS.
 • typu projektu nr 7 Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
  nabór nr 8/2020/EFS.

 

Podmioty zainteresowane serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.