Informacja o planowanych naborach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

03 lut Informacja o planowanych naborach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

LGD „Puszcza Białowieska” informuje, iż w marcu 2020 planuje ogłosić konkurs na realizację projektów:
5)  Ochrona bioróżnorodności i klimatu,
7) Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego
8) Projekty z zakresu infrastruktury społecznej
11) Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym)
Informacje o planowanych naborach znajdują się w załączniku.