Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Biura/Koordynatora EFRR

16 mar Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Biura/Koordynatora EFRR

Wyniki naboru na stanowisko Dyrektora Biura/ Koordynatora EFRR

Komisja Konkursowa powołana w celu wybrania oferty na zatrudnienie Dyrektora Biura/ Koordynatora EFRR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” informuje, że w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego, na ww.  stanowisko został wybrany:

Pan Eugeniusz Kowalski

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą, która uzyskała największą liczbę punktów.