INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU NR 1/2023/EFRR ORAZ INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

01 lut INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU NR 1/2023/EFRR ORAZ INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 stycznia 2023 r. zakończyła się procedura naboru wniosków w ramach naboru nr:

  • 1/2023/EFRR z zakresu typu projektu nr 7:  Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” wpłynął 1 wniosek.

 

Ponadto informujemy, iż posiedzenie Rady dotyczące oceny projektów złożonych w ramach naboru nr 1/2023/EFRR odbędzie się w dniu 08.02.2023 r. o godz. 9:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, ul. Parkowa 3.