INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU NR 1/2024/PROW i terminie posiedzenia rady

18 kw. INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU NR 1/2024/PROW i terminie posiedzenia rady

Informujemy, że w dniu 16 kwietnia 2024 r. zakończyła się procedura naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2024/PROW z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie działalności gospodarczej  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” wpłynęło 7 wniosków.

 

Informujemy, iż posiedzenie Rady dotyczące oceny projektów złożonych w ramach naboru nr 1/2024/PROW odbędzie się w dniu 24.04.2024 r. o godz. 9:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, ul. Parkowa 3.