INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU NR 2/2021/EFRR ORAZ INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

16 kw. INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU NR 2/2021/EFRR ORAZ INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 kwietnia 2021 r. zakończyła się procedura naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 2/2021/EFRR w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, Cel główny III. Rozwój potencjału LGD, Cel szczegółowy III. 2: Zachowanie i promowanie potencjału kulturowo-przyrodniczego LGD ze szczególnym uwzględnieniem środowiska życia mieszkańców obszaru LGD, Przedsięwzięcie III.2.3: Dziedzictwo kulturowe LGD wsparciem potencjału turystycznego, na operacje z zakresu: typu projektu nr 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” wpłynął 1 wniosek.

 

Ponadto informujemy, iż posiedzenie Rady dotyczące oceny projektów złożonych w ramach naboru nr 1/2021/PROW oraz 2/2021/EFRR  odbędzie się w dniu 19.04.2021 o godz. 9:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, ul. Parkowa 3.