KOLEJNE UMOWY Z BENEFICJENTAMI PROW PODPISANE!

01 gru KOLEJNE UMOWY Z BENEFICJENTAMI PROW PODPISANE!

Bardzo miło nam poinformować, iż w listopadzie (30.11.2017) zostały podpisane kolejne umowy o dofinansowanie projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska.

Dziewięciu beneficjentów z obszaru naszego LGD podpisało z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020. Tym razem wsparcie zostało udzielone w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej oraz podejmowania działalności gospodarczej.

Poniżej przedstawiamy dane projektów, na realizację których podpisano umowy:

1 . Zakres  – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej
  • Wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Białowieży
Tytuł operacji: Budowa bulwarów wraz z oświetleniem nad rzeką Narewka – Etap I.
Kwota dofinansowania: 93 815 zł.
  • Wnioskodawca: Gmina Dubicze Cerkiewne
Tytuł operacji: Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby turystyczne schroniska młodzieżowego w miejscowości Witowo.
Kwota dofinansowania: 61 626 zł.
  • Wnioskodawca: Gmina Kleszczele
Tytuł operacji: Budowa pomostu molo przy zalewie w Repczycach.
Kwota dofinansowania: 55 373 zł.
  • Wnioskodawca: Gmina Orla
Tytuł operacji: Podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy Orla poprzez stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku w miejscowościach Malinniki, Mikłasze i Wólka Wygonowska.
Kwota dofinansowania: 47 056 zł.
  • Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury w Dubinach
Tytuł operacji: Utworzenie Miejsca Obsługi Rowerzystów w Mochnatem wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu do funkcji placu zabaw i zewnętrznej siłowni rekreacyjnej.
Kwota dofinansowania: 46 201 zł.
  • Wnioskodawca: Gmina Czyże
Tytuł operacji: Budowa siłowni zewnętrznej – Fitnesspark Czyże.
Kwota dofinansowania: 38 702 zł.
  • Wnioskodawca: Stowarzyszenie Środowiskowy Klub Sportowy „Kolejarz”
Tytuł operacji: Przebudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej boiska sportowego w Czeremsze.
Kwota dofinansowania: 71 164 zł.
  • Wnioskodawca: Gmina Narewka
Tytuł operacji: Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Narewka poprzez budowę przystani kajakowej w Lewkowie Starym.
Kwota dofinansowania: 57 378 zł.
2 .  Zakres  – Podejmowanie działalności gospodarczej
  • Wnioskodawca: Kruszewski Piotr 
Tytuł operacji: Utworzenie usługowego zakładu mechaniki pojazdowej.
Kwota dofinansowania: 80 000 zł.

 

Serdecznie wszystkim gratulujemy ! 

Życzymy dalszych sukcesów !