KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NABORÓW 8/2019/EFS, 9/2019/EFS, 10/2019/EFS

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Zmiana dotyczy uzupełnienia załącznika w zakresie wprowadzenia Informacji Administratora danych osobowych.

 

Pełna treść komunikatu (DOCX 346 kB)

Wzór deklaracji wystawcy weksla (DOC 374 kB)