Komunikat dotyczący naborów nr 9/2020/EFS, 12/2020/EFS

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ załącznik nr 5 do wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS.

Zmianie uległ zapis w §1 pkt. 2 Porozumienia doprecyzowano dla jakich danych osobowych administratorem jest Województwo podlaskie.

W załączeniu uaktualniony w ww. zakresie załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków:
Załącznik nr 11 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD

Uzasadnienie zmiany:
Wprowadzone zmiany są związane z uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 170/2851/2020 z dnia 17.12.2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Obowiązuje od 05.01.2021 r. tj. od dnia opublikowania.