KOMUNIKAT NR 1 DO NABORU 17/2018

Zmiana numeru naboru GWA2014 EFRR w ramach konkursu

nr 17/2018/EFRR

Komunikat dotyczący konkursu nr 17/2018/EFRR ogłoszonego w ramach typu projektu nr 7: Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego.

 

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” informuje, iż w załączniku nr 14 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 7 (Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego) podany został właściwy numer naboru GWA2014 EFRR – RPPD.08.06.00-IZ.00-20- 025/18

 

Zmiana numeru naboru na właściwy wynika z konieczności usunięcia oczywistej omyłki.

W związku z powyższym zmianie uległ Załącznik nr 14 do ogłoszenia Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 7 (Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego). Zmiany dotyczą numeru naboru w aplikacji GWA2014 EFRR.

 

Treść komunikatu do pobrania

 

Poniżej do pobrania aktualna treść załącznika:

 

Załącznik nr 14 do ogłoszenia Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 7 (Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego). AKTUALNY_OBOWIĄZUJE_OD_10.05.2018.